ตัวอย่างอุปกรณ์และซอฟแวร์ ที่จัดซื้อในงบประมาณ ปี 2557 

อุปกรณ์กู้ข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • Cellebrite
  • XRY
  • SafeMobile : ใช้สำหรับกู้ข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศจีนโดยเฉพาะ

อุปกรณ์สำหรับกู้ข้อมูล Hard Disk ในระดับ Factory Mode

    มีขีดความสามารถในการสำเนาข้อมูลจาก Hard Disk แบบ SATA และ IDE
ที่ได้รับความเสียหายในระดับ Bios ซึ่งระบบปฏิบัติการทั่วไปไม่สามารถมองเห็น
Hard Disk 
    ขณะทำสำเนา บางส่วนไม่สามารถกู้ได้ แสดงตรงบริเวณแถบแดง    เมื่อสำเนาเสร็จเรียบร้อย สามารถกู้ Partition Table ขึ้นมาใหม่ และมองเห็น
ข้อมูลทั้งหมด
อุปกรณ์สำหรับกู้ข้อมูลจาก Chip หน่วยความจำ Flash Drive และ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นต่าง ๆ


ซอฟแวร์
  • EnCase Portable : ใช้เก็บพยานหลักฐานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายขณะที่ยังเปิดใช้งานอยู่
  • HBgary : ใช้เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยความจำ
  • F-Response : ใช้สำหรับทำ Remote Forensic
  • Photoshop CS6 Suite : สำหรับใช้ปรับความคมชัดของภาพ และจำลองภาพใบหน้าให้มีอายุเพิ่มขึ้นหรือลดลง
  • VmWare : ใช้จำลองสภาพแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์การทำงานของ Malware
  • IDA Pro : ใช้วิเคราะห์การทำงานของ Malware ในระดับ Assembly
  • Camtasia : ใช้บันทึกพยานหลักฐานเป็นวิดีโอ และสร้างสื่อการสอนดิจิตอล