ปรับความคมชัดของภาพ

     กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ขอระงับการให้บริการปรับความคมชัดของภาพผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการ ประกอบกับทาง กองพิสูจน์หลักฐาน ตร. มีขีดความสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน โดยท่านสามารถส่งภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบที่ กองพิสูจน์หลักฐาน ตร. เช่นเดียวกับพยานหลักฐานในคดีทั่วไป หรือ ส่งไปที่ บก.สสท. โดยทำหนังสือ เรียน ผบก.สสท.

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตัวอย่างการปรับความคมชัดของภาพ


    หมายเหตุ - การส่งภาพมาตรวจสอบ ควรเป็นไฟล์วิดีโอที่คัดลอกออกมาจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของกล้องวงจรปิดโดยตรง โดยให้เลือกความละเอียดสูงสุด ห้ามใช้วิธีการถ่ายภาพวิดีโอจากหน้าจอเพื่อส่งตรวจ