ติดต่อเรา

กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารพระชมมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 30 ชั้น) ชั้นที่ 4
เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


High-Tech Crime Division
Cyber Crime Investigation Bureau

30-Storey Building, 4th Floor, Muang Thong Thani,
Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, 
Nonthaburi 11120 THAILAND


การเดินทางใช้ Google Map ให้ระบุคำค้นจุดหมายปลายทาง เป็น  บช.สอท.