การใช้ Facebook อย่างปลอดภัย

1. ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ 

2. รหัสผ่าน

a. ควรตั้งรหัสผ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้ามใช้รหัสผ่านตั้งต้น
        ที่ตั้งค่ามาจากโรงงาน

b. รหัสผ่านควรมีความยาวไม่น้อยกว่าแปดตัวอักษร โดยมีตัวเลข ตัวอักษร
        และอักขระพิเศษผสมกัน

c. ไม่ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันสำหรับทุกอย่าง

d. ระวังรหัสผ่านรั่วไหลจากการบันทึกไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่

e. ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

3. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสม โดยควรกำหนดค่าแบ่งปันให้เห็นได้
        เฉพาะเพื่อนเท่านั้น


4. อย่าตอบรับเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่รู้จัก

5. อย่าหลงเชื่อผู้ที่ใช้รูปของคนอื่นมาแอบอ้างมาเป็นเพื่อน ควรตรวจสอบก่อน
        เพื่อความมั่นใจ

6. ผู้ปกครองควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งานบ้างตามความเหมาะสม
        โดยอาจเพิ่มตนเองเป็นเพื่อนของลูกเพื่อเฝ้าดูความผิดปกติ 

7. ใช้อายุใน Profile ตามความเป็นจริง เพราะเด็กอายุ 13-18 ปี จะได้รับ
        การปกป้องมากกว่า โดยเฉพาะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและโฆษณา
        ที่ไม่เหมาะสมกับอายุของเด็ก

8. เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือถูกกลั่นแกล้ง อย่าไปตอบโต้ ควรบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
        แล้วปรึกษาผู้ปกครอง

9. หมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและรายละเอียดในการเชื่อมต่อใช้งาน
        เมื่อไม่ใช้งานให้ออกจากระบบทุกครั้ง

    - ควรตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (https)


    - ถ้าพบว่าเซสชั่นปัจจุบัน ถูกใช้จากระบบปฏิบัติการและ Browser อื่นที่แตกต่างจากเครื่อง
      คอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้รีบปิดเซสชั่นดังกล่าว แล้วรีบเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที โดย
      เลือกไปที่รูปฟันเฟือง -> ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ -> รหัสผ่าน (คลิ๊กเลือกแก้ไข)


10. รายงาน Facebook เมื่อถูกล่วงละเมิด