การตรวจสอบกิจกรรมของผู้บุกรุกบน Facebook

1. เข้าใช้งานเฟสบุ๊ค จากนั้น กดปุ่มลูกศรชี้ลง บริเวณด้านขวามือบนสุด แล้วคลิ๊กเลือก
    เมนูย่อย
  การตั้งค่า

2. คลิ๊กเลือกเมนูบริเวณซ้ายมือ หัวข้อ ข้อมูลบน Facebook ของคุณ ตาม (3)
    แล้วเลือกหัวข้อย่อย บริเวณขวามือ หัวข้อ เข้าถึงข้อมูลของคุณ

3. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ แล้วเลือกหัวข้อย่อย การรักษความปลอดภัยและ
    ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ จากนั้น เลือกหัวข้อ การเข้าสู่ระบบและออกระบบ ตามข้อ (5)

4. ตรวจสอบกิจกรรมต้องสงสัย ตามวันเวลา เพื่อระบุหมายเลขไอพี  แล้วบันทึกหน้าจอไว้
    เป็นหลักฐาน