แนวทางในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเบื้องต้น

1) เมื่อผู้เสียหายแจ้งความ ตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดตามที่ผู้เสียหายแจ้งจริงหรือไม่ โดยเปิดดูเว็บไซต์ตามที่ผู้เสียหายระบุ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ให้บันทึกหน้าเว็บดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

2) กรณีที่เป็นกระดานข่าว ตรวจสอบว่ามีหมายเลขไอพี และวันเวลา ของผู้โพสต์กระทู้ปรากฏหรือไม่ หากมีหมายเลขไอพีของผู้โพสต์ปรากฏอยู่ในกระดานข่าว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 4)
          กรณีไม่ปรากฏหมายเลขไอพีของผู้โพสต์กระทู้ ให้สอบถามไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยหาข้อมูลการติดต่อภายในเว็บไซต์ หรือ ค้นหาจากเว็บไซต์ www.whois.sc โดยระบุชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการค้นหาผู้ดูแลระบบในช่องสำหรับค้นหา (Lookup) 

3) ส่งหมายเลขกระทู้ไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดโพสต์ข้อความมาจากหมายเลขไอพีอะไร และวันเวลาใด

4) เมื่อได้หมายเลขไอพีและวันเวลา มาจากผู้ดูแลระบบแล้ว ให้ตรวจสอบว่าหมายเลขไอพีเป็นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใด โดยระบุหมายเลขไอพีที่ต้องการค้นหาในเว็บไซต์ www.whois.sc 

5) ตรวจสอบหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้กระทำความผิด โดยส่งหมายเลขไอพีและวันเวลา ไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยใช้อำนาจตาม ป.วิอาญา หรือ ส่งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตรวจสอบให้ 

6) เมื่อได้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาแล้ว ให้ตรวจสอบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์ดังกล่าว เพื่อสอบปากคำและขอหมายค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป