วิธีการหาหมายเลขประจำ line (line ID)

    ผู้ใช้งานไลน์สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งานไลน์ รูปภาพประจำตัวอย่างไรก็ได้ ส่วนไอดีไลน์ที่สามารถกำหนดเองได้นั้นไม่ใช่รหัสที่ระบบไลน์กำหนดเป็นรหัสประจำบัญชีไลน์ แต่รหัสที่ระบบไลน์กำหนดขึ้นเพื่อระบุว่าบัญชีใดเป็นบัญชีใดนั้นคือ หมายเลขประจำบัญชีไลน์  ( line ID ) ซึ่งเป็นการระบุตัวตนคล้ายกับหมายเลขประจำบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook ID) 

วิธีตรวจสอบ หมายเลขประจำบัญชีไลน์  ( line ID )
1.ให้ลงชื่อเข้าใช้ไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://timeline.line.me

2.ไปยังบัญชีไลน์ที่ต้องการตรวจสอบ

3.คลิกขวาเพื่อเลือกเมนู "View page source" หรือ "ดูรหัสต้นฉบับ"

4.กดปุ่ม Ctrl และ F พร้อมกันเพื่อเรียกเมนูค้นหา
   จากนั้นพิมพ์ตัวข้อความ obs://talk/p/  ในช่องค้นหาเพื่อดูข้อความที่ต้องการ

5.ข้อความที่อยู่ระหว่าง 
obs://talk/p/ และ "," คือ หมายเลขประจำบัญชีไลน์  ( line ID )
  ตัวอย่างในภาพคือ u7115427070e5c79c3555cXXXXXXXXXXX

6.จับภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน เพื่อระบุว่ามีหมายเลขประจำบัญชีไลน์ (line ID) ใด
Comments