ทีมงาน


พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน
รองผู้บังคับการ สนับสนุนทางเทคโนโลยีพ.ต.อ.จักรกฤช  ใจดี
ผู้กำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี


Showing 11 items
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งLevel
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งLevel
พ.ต.ท. ชนวัฒน์ พัดวิจิตร รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท.หญิง มนชนก จำรูญโรจน์ รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท. วงกต สุวรรณวัฒน์ รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ พึ่งแย้ม สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ต. ชานนท์ คำนวนศักดิ์ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ต. อาทิตย์ ชาตินักรบ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. จรัญญู เครือแวงมนต์ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ.หญิง เขมณัฏฐ์ ชุตินันท์วินิจ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. วิทูร วิถีประดิษฐ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.ท. กิตติคุณ ตั้งเผ่าเสถียร รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. วรนนท์ เอ่งฉ้วน ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
Showing 11 items