ทีมงาน


พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน
รองผู้บังคับการ สนับสนุนทางเทคโนโลยีพ.ต.อ.สมพล  ใจดี
ผู้กำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี


Showing 18 items
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งLevel
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งLevel
พ.ต.ท. ชนวัฒน์ พัดวิจิตร รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท.หญิง มนชนก จำรูญโรจน์ รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท. ขจรเกียรติ สิทธิวงศ์ รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ พึ่งแย้ม สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ต. ชานนท์ คำนวนศักดิ์ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ต. วิจักษณ์ หงส์เจริญ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. จรัญญู เครือแวงมนต์ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ.หญิง เขมณัฏฐ์ ชุตินันท์วินิจ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. วิทูร วิถีประดิษฐ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. กิตติคุณ ตั้งเผ่าเสถียร รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ.หญิง ไพรินทร์ สุวรักษร รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. วรนนท์ เอ่งฉ้วน ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. วรายุทธ กุลชาติ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต.หญิง ภาวดี ฮิ่นเซ่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. ธวัชชัย เจ๊ะสาและ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ ปัญญาพรม ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. ภพ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. ธีระศักดิ์ กลัดสำเนียง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
Showing 18 items