ทีมงาน


พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน
รองผู้บังคับการ สนับสนุนทางเทคโนโลยีพ.ต.ท.ชนวัฒน์ พัดวิจิตร
รักษาการ
ผู้กำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี


Showing 13 items
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งLevel
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ยศชื่อนามสกุลตำแหน่งLevel
พ.ต.ท. ชนวัฒน์ พัดวิจิตร รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท.หญิง มนชนก จำรูญโรจน์ รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท. วงกต สุวรรณวัฒน์ รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ พึ่งแย้ม สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ต. ชานนท์ คำนวนศักดิ์ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
พ.ต.ต. อาทิตย์ ชาตินักรบ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. จักรธร เลาหภิชาติชัย รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. จรัญญู เครือแวงมนต์ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. วิทวัส สิงห์โตแก้ว รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ.หญิง เขมณัฏฐ์ ชุตินันท์วินิจ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ร.ต.อ. วิทูร วิถีประดิษฐ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ท. พิพัฒน์ กังวาฬเดช ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
ส.ต.ต. วรนนท์ เอ่งฉ้วน ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. 
Showing 13 items