Ransomware


     Ransomware หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์สายพันธุ์ใหม่ ได้มีการแพร่ระบาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเมื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ติดไวรัสชนิดนี้แล้ว จะทำไฟล์สำคัญต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกเข้ารหัสเอาไว้ และต้องโอนเงินให้กับคนร้ายก่อน ถึงจะได้รับรหัสผ่านสำหรับกู้ข้อมูล

    คำแนะนำในการป้องกันเบื้องต้น คือ ไม่ควรไป Download หรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะไฟล์แนบจากอีเมลของคนที่ไม่รู้จัก หรือแม้กระทั่งการคลิ๊กเพื่อเข้าไปดูลิงค์จากผู้ที่เราไม่รู้จัก หรือแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น อีเมล, สื่อสังคมออนไลน์, sms เป็นต้น เพราะมีโอกาสที่จะติดไวรัสคอมพิวเตอร์สูงมาก นอกจากนี้ ก็ควรสำรองข้อมูลสำคัญไว้เสมอ พร้อมติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และหมั่น Update เป็นประจำ หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบางตัวแต่ไม่มั่นใจ ท่านสามารถนำไฟล์ไปตรวจสอบว่ามีไวรัสแฝงมาด้วยหรือไม่จากเว็บไซต์  www.virustotal.com

   นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตั้งโปรแกรมสำหรับป้องกัน Ransomware ได้โดยตรง
จากเว็บไซต์ RansomFree.Cybereason.com

    แต่หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว และพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ไข ท่านสามารถทดลองใช้โปรแกรมถอดรหัสซึ่งทางบริษัทป้องกันไวรัสพยายามเขียนโปรแกรมเพื่อถอดรหัสให้บริการกับประชาชนทั่วโลก ซึ่งอาจจะสามารถใช้ได้กับไวรัสบางสายพันธุ์เท่านั้น ถ้าได้ผลก็ถือว่าท่านโชคดี แต่ถ้าไม่ได้ผล ก็ควรเก็บฮาร์ดดิสก์ที่มีข้อมูลถูกเข้ารหัสเก็บเอาไว้ก่อน รอจนกระทั่งมีโปรแกรมใหม่ ๆ ที่สามารถถอดรหัสข้อมูลให้กับท่านได้ 

    ท่านสามารถเข้าไป Download โปรแกรมสำหรับถอดรหัสข้อมูลได้จากเว็บไซต์
ดังต่อไปนี้