บริการและความเชี่ยวชาญ

        กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) เป็นหน่วยงานภายใต้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล การสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี