ป้องกันการติดไวรัสคอมพิวเตอร์จาก  Flash Drive 

        ปัจจุบันนี้ เรานิยมพกพา Flash Drive ติดตัว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดลอกและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านติดไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่าน Flash Drive ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร์จะไปสร้างไฟล์ Autorun.inf ไว้ภายใน Flash Drive เมื่อเรานำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ก็จะถูกเรียกให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ตามคำสั่งที่เขียนไว้ภายในไฟล์ Autorun.inf  และเป็นภัยคุกคามอันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา

    อาการที่มักพบเห็นคือ ไฟล์ข้อมูลหายไป หรือถูกซ่อนเอาไว้ เห็นเป็นสีจาง ๆ เมื่อติดไวรัสคอมพิวเตอร์แล้ว การแก้ไขปัญหาจะยุ่งยากมากขึ้น และอาจทำให้ข้อมูลสำคัญสูญหายได้ ดังนั้น เราจึงควรหาทางป้องกันเอาไว้ดีกว่า ซึ่งในบทความนี้ จะแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรมฟรีที่ชื่อว่า Ntfs Drive Protection โดยท่านสามารถดาวโหลดได้ที่ลิงค์นี้

www.sordum.org

     หลักการทำงานของโปรแกรมนี้ จะใช้วิธีการป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถสร้างไฟล์ autorun.inf ไว้ที่ Flash Drive ได้ โดยอาศัยการกำหนดคุณสมบัติการสร้างไฟล์แบบพิเศษ เมื่อ Download โปรแกรม และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. เชื่อมต่อ Flash Drive เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำรองข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้น ให้ดำเนินการ Format ตัว Flash Drive ให้ File System เป็นแบบ NTFS โดยเลือกไปที่ Computer แล้วใช้ Mouse เลือกไปที่ Flash Drive ที่ต้องการ Format จากนั้น Click ขวา เลือกเมนูย่อย Format แล้วเลือก File System เป็นแบบ NTFS ดังรูป

2. เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีน่าตาดังรูปข้างล่าง จากนั้นเลือก Flash Drive ที่ต้องป้องกันไวรัส ตรง Target Drive ซึ่งผ่านการ Format ให้ File System เป็นแบบ NTFS เรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอนที่ 1 โดยค่าโดยปริยาย โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ _Unprotected เพื่อให้ท่านสามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงในโฟลเดอร์นี้ได้เท่านั้น หากท่านต้องการเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็สามารถทำได้ จากนั้น กดปุ่ม [Start Protection]

                                        Ntfs Drive protection main menu

    จากนั้นทดลองคัดลอกไฟล์ลงใน Flash Drive ท่านจะสามารถคัดลอกลงในโฟลเดอร์ _Unprotected ได้ท่านนั้น ภายนอกโฟลเดอร์จะไม่สามารถสร้างไฟล์ใด ๆ ได้ เพื่อป้องกันไวรัสสร้างไฟล์ autorun.inf นั่นเอง  เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ติด Flash Drive ที่มีข้อมูลสำคัญของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องเสียเงินซื้อซอฟแวร์มาใช้ในการป้องกัน ถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านควรกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกคนในที่ทำงานใช้วิธีการป้องกันแบบเดียวกันครับ


YouTube Video