แนะนำวิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากการใช้ WiFi


        การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi อาจเสี่ยงต่อการถูกขโมย Username และ Password 
ของ Email, eBanking ตลอดจนบัญชีผู้ใช้งาน Social Media ต่าง ๆ  เนื่องจากข้อมูลจราจรที่ส่งผ่าน
ทางสัญญาณไร้สายแบบ WiFi นั้้น ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล ดังนั้น เมื่อคนร้ายติดตั้งโปรแกรมสำหรับดัก
จับข้อมูลจราจรบนเครือข่ายก็จะสามารถเห็นข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนรหัสลับต่าง ๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาคธุรกิจ และความเป็นส่วนตัวของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ โปรแกรมดักจับข้อมูลสามารถติดตั้งบน Smart Phone ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ปัญหามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงขอนำเสนอมาตรการป้องกันซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้


1) หลีกเลี่ยงการใช้ WiFi สาธารณะ ถึงแม้จะมีรหัสผ่านก็มีความเสี่ยงเช่นกันแต่ควรใช้สัญญาณ 3G ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทน หากจำเป็นต้องใช้ WiFi สาธารณะ ควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านที่เคยใช้ตรวจสอบอีเมล์ หรือบัญชี Social Media อื่น ๆ เมื่อกลับไปใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนตัว

2) การใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะผ่านทาง สาย Lan หรือ WiFi ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ก็ควรเข้ารหัสข้อมูล เพราะคนที่ดักรับข้อมูลสามารถมองเห็นรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงแนะนำให้ติดตั้ง Extension สำหรับเข้ารหัสข้อมูล ที่ชื่อว่า HTTPS Everywhere ซึ่งรองรับ Browser จากค่าย Firefox, Chrome และ Opera โดยสามารถ Download ได้ที่ https://www.eff.org/https-everywhere 

สำหรับตัวอย่างการติดตั้งบน Chrome มีดังนี้

         หลังจากติดตั้ง Chrome Browser เรียบร้อยแล้ว โดย Click จากลิงค์ Chrome ข้างบน เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Chrome ขึ้นมา และเลือกเมนู Setting ดังรูป


     เมื่อปรากฎหน้าจอดังรูปข้างล่างให้ Click เลือก เมนู Extension แล้วเลือก Get more extensions


    จากนั้นพิมพ์คำค้น https everywhere แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน ตามรูปข้างล่างนี้

    เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นว่ามีรูปโลโก้ส่วน Browser ของค่าย Internet Explorer สามารถ Download เพื่อติดตั้งโปรแกรม
HTTPS Everywhere 0.0.0.2 
ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ 


3) ในกรณีที่ใช้ Smart Phone แบบ Android แนะนำให้ใช้ Browser ของค่าย  Firefox  ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox  แล้วติดตั้ง
ตัว Extension สำหรับเข้ารหัสข้อมูล โดยใช้ Firefox  Download โปรแกรมได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ 


หรือ


เมื่อติดตั้ง Extension ของ HTTPS Everywhere เรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดใช้งาน Browser จะสังเกตเห็นโลโก้สีฟ้าของโปรแกรม ดังรูป ก็แสดงว่าข้อมูลต่าง ๆ ของท่านถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันคนร้ายแอบขโมย
ข้อมูลสำคัญของท่านไปทำให้เกิดความเสียหาย หมายเหตุ  เมื่อมีการเข้ารหัสข้อมูลด้วยโปรแกรม HTTPS Everywhere แล้ว หากมีคนร้ายใช้โปรแกรมดักรับข้อมูล ก็จะเห็นข้อมูลเป็นขยะ แต่โปรแกรมจะเข้ารหัสข้อมูลผ่านทาง Browser ที่ติดตั้ง HTTPS Everywhere เท่านั้น ไม่รวมถึง Social Media ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้โปรแกรมของตัวเอง ไม่ได้รันผ่าน Browser  ดังนั้น หากท่านต้องการเข้ารหัสข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลผ่านการใช้งาน Social Media ก็แนะนำให้ใช้งานผ่านโปรแกรม VPN เช่น DroidVPN, Hotspot Sheild, VIATUN, OpenVPN, PandaPow เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่ต้องเสียค่าใช้บริการ