วิสัยทัศน์"ทำงานเป็นทีม...เพื่่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน"ภารกิจ

        
            ลดช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วไป กับ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ในการดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี


แนวความคิดในการทำงาน

 

"การทำงานเป็นทีมคือหัวใจแห่งความสำเร็จ"

         พวกเราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกัน บางสิ่งไม่สามารถสำเร็จได้โดยอาศัยความสามารถ
ของคน ๆ เดียวได้ ไม่สำคัญว่าคน ๆ นั้นจะเก่งแค่ไหนก็ตาม นี้คือสาเหตุว่า ทำไมเราจึงต้องมุ่งมั่นไปยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเพื่อความสำเร็จของส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว เราทั้งหมดจำเป็นต้องทำงานด้วยกันเป็นทีม เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กัน แม้ว่าเราจะเป็นทีมเล็ก ๆ แต่เราก็เชื่อมั่นว่า..เราสามารถขับเคลื่อนสิ่งใหญ่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)
สายด่วน 1599

ทำความรู้จัก
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ High-Tech Crime Unit

YouTube Video

ระวังอีเมลปลอมเลียนแบบของจริงได้ 100 %

YouTube Video

พนันออนไลน์

YouTube Video

ทำอย่างไร เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ทำอย่างไร เมื่อตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายสินค้าออนไลน์

 ทำอย่างไร เมื่อโดนแฮกค์เฟสบุ๊ค

โพสท์ข้อความอย่างไร ไม่ผิดหมิ่นประมาท
และ ภัยจากไวรัสเรียกค่าไถ่


HiTechPolice
http://youtube.com/watch?v=kkSz4maRGck
สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2562

 
 ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค   จำนวน 442 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 20 คดี
 • การปรับความคมชัดของภาพ จำนวน 22 คดี

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2561

 
 ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค   จำนวน 340 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 35 คดี
 • การปรับความคมชัดของภาพ จำนวน 22 คดี
 ภารกิจพิเศษ
 • สนับสนุนทางเทคนิคร่วมกับ บก.ป. และหน่วยงานผู้รักษากฎหมายจากสหรัฐอเมริกา ในการจับกุมอาชญากรไซเบอร์ชาวรัสเซีย เครือข่าย Infraud Organization โดยเป็นปฏิบัติการทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเข้าตรวจค้นจับกุมเป้าหมาย13 รายพร้อมกันทั่วโลก 
 • สนับสนุนการสืบสวนทางเทคนิค ผ่านช่องทาง G7 24/7 Cybercrime Network นำไปสู่การจับแฮคเกอร์รายสำคัญชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้ทำการโจรกรรมข้อมูลสถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ และนำไปเรียกค่าไถ่แลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูล
 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2560

 
 ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค   จำนวน 266 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 24 คดี 
 • การปรับความคมชัดของภาพ   จำนวน 36 คดี 
 ภารกิจพิเศษ
 • สนับสนุนทางเทคนิคร่วมกับ บช.ปส. และหน่วยงานผู้รักษากฎหมายจากสหรัฐอเมริกาเพื่อจับกุมดำเนินคดีผู้ดูแล เว็บไซต์ Alphabay ซึ่งเป็น Dark Web 

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2559

 
 ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค   จำนวน 210 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 23 คดี 
 • การปรับความคมชัดของภาพ   จำนวน 50 คดี 
ภารกิจพิเศษ
 • ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ รัฐสภา เพื่อปรับแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2558

 
 ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค จำนวน 186 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 29 คดี  - ของกลางเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 114 เครื่อง
   - ของกลางโทรศัพท์เคลื่อนที่   จำนวน 45 เครื่อง
   - ของกลางฮาร์ดดิสก์               จำนวน  3 ลูก
 • การปรับความคมชัดของภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 56 คดี 
ภารกิจพิเศษ
 • ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในคดีเกาะเต่า จนสามารถ
  ใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าโทรศัพท์ที่ถูกทำลายทิ้งและพบในความครอบครองของกลุ่มผู้ต้องหา เป็นของผู้ตายจริง

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2557

 
ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค จำนวน 109 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 37 คดี  - ของกลางเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 60 เครื่อง
   - ของกลางโทรศัพท์เคลื่อนที่   จำนวน 51 เครื่อง
   - ของกลางฮาร์ดดิสก์               จำนวน  8 ลูก
 • การปรับความคมชัดของภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 43 คดี 

ภารกิจพิเศษ
 • ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา กรณีมีผู้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก แล้วนำคลิปไปเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยประสานงานร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จนสามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้สำเร็จ และได้รับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์พิเศษสำหรับสกัดข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่และกู้ข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้จัดซื้อและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว (อ่านเพิ่มเติม)

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2556

 
ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค จำนวน 70 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 15 คดี (ของกลาง  จำนวน 40 เครื่อง)
 • การปรับความคมชัดของภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 34 คดี 
ภารกิจอื่น ๆ
 • สนับสนุนวิทยากรบรรยาย จำนวน 34 ครั้ง
 • เข้าร่วมประชุม   จำนวน 42 ครั้ง
 • ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม จำนวน 25 ครั้ง
ภารกิจพิเศษ

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2555

 
ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค จำนวน 66 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 18 คดี    - คอมพิวเตอร์         จำนวน 25 เครื่อง
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 17 เครื่อง
 • การปรับความคมชัดของภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 30 คดี 
 ภารกิจอื่น ๆ
 • พ.ต.อ.นิเวศน์ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการทหาร
  สื่อสังคมออนไลน์กับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
  [ดูเอกสารเผยแพร่ได้ที่นี่]
ภารกิจพิเศษ
 • จัดทำเว็บไซต์ HighTechCrime.Org เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและบริหารจัดการภายใน โดยใช้ Google App. 

สรุปภาพรวมในการทำงานปี 2554

 
ภารกิจสนับสนุนงานคดี
 • การสืบสวนทางเทคนิค จำนวน 87 คดี 
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ของกลางในคดี จำนวน 39 เครื่อง
 • การปรับความคมชัดของภาพจากกล้องวงจรปิด
  จำนวน 4 คดี 
     
ภารกิจอื่น ๆ
 • ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร จำนวน 30 ครั้ง
 • เข้าร่วมประชุม 65 ครั้ง
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานต่าง ๆ จำนวน 7 คณะ 
 • ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในหน่วยงานไปอบรมเพิ่มเติม จำนวน 36 ครั้ง 
ภารกิจพิเศษ

Choose LanguageUseful Information

Partners


http://www.rpca.ac.th

มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร


QR Code


  http://goo.gl/PVbVC