ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(ผบก.ตอท.)
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บช.สอท.)