ติดต่อเรา


กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

904 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 30 ชั้น  ชั้น 5 เมืองทองธานี 

ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-504-4874  โทรสาร 02-504-4875   

การเดินทางใช้ Google Map ให้ระบุคำค้นจุดหมายปลายทาง เป็น  บช.สอท.


ปรึกษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สายด่วน 1441 , 081-866-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com


High-Tech Crime Division

Cyber Crime Investigation Bureau

904, 30-Storey Building, 5th Floor, Muang Thong Thani,

Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, 

Nonthaburi 11120 THAILAND

Tel. 02-504-4874 Fax 02-504-4875

To travel, use Google Map to specify the destination search term as  ccib

Facebook : https://www.facebook.com/ccibcop