ติดต่อเรา

กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี


904 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมารพระชมมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 30 ชั้น) ชั้นที่ 5

เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


Team@HighTechCrime.org


High-Tech Crime Division

Cyber Crime Investigation Bureau

904, 30-Storey Building, 5th Floor, Muang Thong Thani,

Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District,

Nonthaburi 11120 THAILAND


การเดินทางใช้ Google Map ให้ระบุคำค้นจุดหมายปลายทาง เป็น บช.สอท.