ติดต่อเรา


กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

904 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 30 ชั้น ชั้น 5 เมืองทองธานี

ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-504-4874 โทรสาร 02-504-4875

การเดินทางใช้ Google Map ให้ระบุคำค้นจุดหมายปลายทาง เป็น บช.สอท.


ปรึกษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สายด่วน 1441 , 081-866-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com


High-Tech Crime Division

Cyber Crime Investigation Bureau

904, 30-Storey Building, 5th Floor, Muang Thong Thani,

Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District,

Nonthaburi 11120 THAILAND

Tel. 02-504-4874 Fax 02-504-4875

To travel, use Google Map to specify the destination search term as ccib

Facebook : https://www.facebook.com/ccibcop

E-Mail : team@hightechcrime.org