พล.ต.ต.นิเวศน์  อาภาวศิน
๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๕

พล.ต.ต.กานตพงศ์  ชัยรุ่งเรือง
๑ ต.ค.๖๑๐ ..๖