พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง
ผบก.ตอท.

๑ ต.ค.๖ - ๑๐ ..๖

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน
ผบก.ตอท.

๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๕